POZIV ZA SEDMU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO

— Objave označene crvenom bojom dostupne su u nastavku klikom na iste

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE

Topusko,    22.  5.  2018. godine

               
Na temelju članka 33. Statuta Općine Topusko  („Službeni  vjesnik“ broj 34/09, 10/13, 48/13-pročišćeni tekst, 16/14, 36/17 i 8/18)      
S A Z I V A M
7. REDOVITU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO ZA   29. 5. 2018. GODINE U 19 SATI U
OPĆINSKOJ VIJEĆNICI, OPATOVINA 10, TOPUSKO, ZA SJEDNICU PREDLAŽEM SLJEDEĆI

D N E V N I    R E D

  1. Donošenje Odluka o dodjeli javnih priznanja i nagrda Općine Topusko, ( Izvješćuje Povjerenstvo za provedbu postupka dodjele javnih priznanja i nagrada),
  2. Donošenje Odluke o osnivanju i strukturi postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Topusko, ( izvješće podnosi općinski načelnik i Stanko Rajšić)
  3. Razmatranje i donošenje  Odluke o naknadi za razvoj i obračunu naknade za razvoj  javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području Općine Topusko, ( Izvješćuje predstavnik Vodovoda i odvodnje ).
  4. Razno.

 
PREDSJEDNIK VIJEĆA
Zlatko Iskrić