POZIV ZA DEVETU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO

— Objave označene crvenom bojom dostupne su u nastavku klikom na iste

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE

Topusko,    29.  8.  2018. godine

 

                         Na temelju članka 33. Statuta Općine Topusko  („Službeni  vjesnik“ broj 34/09, 10/13, 48/13-pročišćeni tekst, 16/14, 36/17 i 8/18)      

S A Z I V A M
9. REDOVITU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO ZA   5. 9. 2018. GODINE
U 19 SATI U OPĆINSKOJ VIJEĆNICI, OPATOVINA 10, TOPUSKO
ZA SJEDNICU PREDLAŽEM SLJEDEĆI

 

D N E V N I    R E D

  1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 8. redovite sjednice Općinskog vijeća,
  2. Razmatranje i usvajanje izvješća o izvršenju Proračuna za razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine (Izvješćuje Jana Žugaj),
  3. Izvješće o radu općinskog načelnika siječanj – lipanj 2018. godine,
  4. Razmatranje i usvajanje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Općine Topusko (Izvješćuje Antonija Boban),
  5. Razmatranje i usvajanje Odluke o Drugim izmjenama  i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Topusko ( Izvješćuje Vladimir Ožanić),
    - Konačni prijedlog plana
    - Infrastrukturni sustavi
  6. Zaključak o ovlaštenju općinskog načelnika da potpiše Sporazum o preuzimanju neizgrađenog građevinskog zemljišta u društvenom vlasništvu na području Općine Topusko.

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Zlatko Iskrić v. r.