POZIV ZA DESETU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO

— Objave označene crvenom bojom dostupne su u nastavku klikom na iste

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE

Topusko,    7.  11.  2018. godine

                                                                                             
Na temelju članka 33. Statuta Općine Topusko  („Službeni  vjesnik“ broj 34/09, 10/13, 48/13-pročišćeni tekst, 16/14, 36/17 i 8/18)      
S A Z I V A M, 10. REDOVITU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO ZA   13. 11. 2018. GODINE U 17 SATI U PROSTORIJAMA TOP-TERME, SALA „RUBIN“ KOD ZATVORENOG BAZENA - TOPUSKO,
ZA SJEDNICU PREDLAŽEM SLJEDEĆI

D N E V N I    R E D

 1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 9. redovite sjednice Općinskog vijeća,
 2. Informacija o radu gospodarskih subjekata na području Općine Topusko,
  - Lječilište Topusko i Top-Terme Topusko;
  informira  gospodin Domagoj  Mosler, ravnatelj Lječilišta Topusko i  direktor Top-Termi Topusko,
 3. Izvješće o radu:
  - Komunalnog Topusko (izvješćuje Kristijan Kuzmić ),
  - Vodovoda i odvodnje Topusko, (izvješćuje Tomislav Perčinlić),
 4. Donošenje odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Topusko –Mjesni odbor Malička- Projekt izgradnja vodovoda Malička, ( izvješćuje Vladimir Ožanić),
 5. Razmatranje i usvajanje Odluke o  Dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Topusko, ( izvješćuje Antonija Boban),
 6. Razmatranje i usvajanje Odluke o vrijednosti  boda  komunalne naknade, ( izvješćuje Antonija Boban),
 7. Donošenje odluke o razrješenju i imenovanju člana Mandatne komisije, ( izvješćuje predsjednik Komisije za izbor i imenovanje)
 8. Donošenje odluke o razrješenju i imenovanju člana Komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost, ( izvješćuje predsjednik Komisije za izbor i imenovanje)

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
Zlatko Iskrić v. r.