POZIV ZA TRINAESTU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO

— Objave označene crvenom bojom dostupne su u nastavku klikom na iste

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE
Topusko,   10.  4.  2019.  godine

 

                  Na temelju članka 33. Statuta Općine Topusko  („Službeni  vjesnik“ broj 34/09, 10/13, 48/13-pročišćeni tekst, 16/14, 36/17 i 8/18)    S A Z I V A M;
13. REDOVITU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO ZA  17. 4.  2019. GODINE U 18 SATI U
OPĆINSKOJ VIJEĆNICI, OPATOVINA 10, TOPUSKO

ZA SJEDNICU PREDLAŽEM SLJEDEĆI

D N E V N I    R E D

 1. Razmatranje i usvajanje  zapisnika sa 12. redovite sjednice Općinskog vijeća,
 2. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Topusko za razdoblje siječanj-prosinac 2018. godine - i - izvršenju Plana razvojnih programa ( izvješćuje općinski načelnik Ivica Kuzmić, djelatnici  Jana Žugaj i Vladimir Ožanić),
 3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture Općine Topusko u 2018. godini,
 4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2018. godini,
 5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o provedbi Plana gospodarenje otpadom,
 6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja   Programa kapitalnih ulaganja u 2018. godini,  ( izvješćuje, po točci 3,4, 5 i 6 općinski načelnik Ivica Kuzmić, djelatnici Jana Žugaj i Vladimir Ožanić),
 7. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Topusko,
 8. Razmatranje i usvajanje Odluke o kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Topusko sadašnjem zakupniku, ( izvješćuje po točci, 7 i 8 Antonija Boban )
 9. Donošenje odluke o objavi javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na prostoru Općine Topusko,
 10. Donošenje Odluke o imenovanju povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta, ( izvješćuju po točci 9 i 10 Vladimir Ožanić i Stanko Rajšić ),
 11. Razmatranje i usvajanje Plana djelovanja općine Topusko u području prirodnih nepogoda u 2019. godini, ( izvješćuje Stanko Rajšić )
 12. Razmatranje i usvajanje Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Topusko ( izvješćuje Antonija Boban )

 

PREDSJEDNIK  VIJEĆA
Zlatko Iskrić v. r.