POZIV ZA DVADESET ČETVRTU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO

— Objave označene crvenom bojom dostupne su u nastavku klikom na iste

PRIJEDLOG

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE
Topusko,   12. 2. 2021.  godine

         Na temelju članka 33. Statuta Općine Topusko  („Službeni  vjesnik“ broj 34/09, 10/13, 48/13-pročišćeni tekst, 16/14, 36/17., 8/18 i 11/20)       
S A Z I V A M
24. REDOVITU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO ZA  18. 2. 2021. GODINE U  18  SATI U
HOTELU TOPLICA SALA GRAND U TOPUSKOM.

ZA SJEDNICU PREDLAŽEM SLJEDEĆI

D N E V N I    R E D

  1. Prezentacija projekta, konceptualnog rješenja razvoja sveobuhvatnog korištenja geotermalne vode i energije na području Općine Topusko- TOPUSKO-PAMETNI TERMALNI GRAD
  2. Usvajanje Zapisnika sa 23. redovite  sjednice Općinskog vijeća,
  3. Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Topusko, (izvješćuje: Antonija Boban i općinski načelnik Ivica Kuzmić),
  4. Donošenje Odluke o usvajanju I. Revizije procjene od velikih nesreća za područje Općine Topusko, (izvješćuje: općinski načelnik Ivica Kuzmić i članovi povjerenstva)
  5. Donošenje odluke o pokretanju postupka izmjena Plana raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Topusko, (izvješćuje: Vladimir Ožanić),
  6. Donošenje Odluke o visini naknade za rad  Predsjednika Općinskog vijeća Općine Topusko, ( izvješćuje: Antonija Boban),
  7. Donošenje Odluke o oslobađanju obveznika od plaćanja komunalne naknade uslijed nastupanja posebnih okolnosti, (izvješćuje: Antonija Boban),
  8. Odluka o raspodjeli sredstava za hitne intervencije radi otklanjanja štete izazvane potresom od 28. i 29. 12. 2020. godine, (izvješćuje: općinski načelnik Ivica Kuzmić i Vladimir Ožanić),
  9. Informacija o radnoj verziji Strategije dugoročnog  razvoja Općine Topusko.

 

                                                                                                                                                   PREDSJEDNIK VIJEĆA
Zlatko Iskrić, v. r.