POZIV ZA DVADESET DRUGU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO

— Objave označene crvenom bojom dostupne su u nastavku klikom na iste

PRIJEDLOG

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE

Topusko,   23.  9.   2020.  godine

Na temelju članka 33. Statuta Općine Topusko  („Službeni  vjesnik“ broj 34/09, 10/13, 48/13-pročišćeni tekst, 16/14, 36/17., 8/18 i 11/20)       
S A Z I V A M
22. REDOVITU SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO ZA      29. 9. 2020. GODINE U 18  SATI U HOTELU TOPLICE- SALA RUBIN KOD ZATVORENOG BAZENA- NA KATU, U TOPUSKOM.

ZA SJEDNICU PREDLAŽEM SLJEDEĆI

D N E V N I    R E D

  1. Usvajanje Zapisnika sa 21. redovite  sjednice Općinskog vijeća,
  2. Razmatranje i usvajanje izvješća o izvršenju Proračuna Općine Topusko za razdoblje siječanj-lipanj 2020. godine, (izvješćuje, općinski načelnik Ivica Kuzmić i Jana Žugaj),
  3. Razmatranje i usvajanje revizije Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Topusko (izvješćuje, Povjerenstvo za izradu Rvizije i Stanko Rajšić),
  4. Razmatranje i usvajanje Plana zaštite od požara Općine Topusko, (izvješćuje, Povjerenstvo za izradu Revizije i Stanko Rajšić),
  5. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Narodne knjižnice i čitaonice Topusko (izvješćuje, Antonija Boban) i
  6. Odluka o utvrđivanju svojstva komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi (izvješćuje, Vladimir Ožanić).

 

                                                                                                                                  PREDSJEDNIK VIJEĆA
Zlatko Iskrić, v. r.